Οινοποιείο

Το πρώτο οινοποιείο μας στεγάστηκε σε ένα παλιό σπίτι στο μικρό παρακείμενο χωριό. Την Ποταμιά. Για συναισθηματικούς λόγους κρατάμε ακόμα και σήμερα αυτό το χώρο κατά κάποιο τρόπο λειτουργικό. Οι οινοποιοί βλέπεις «δενόμαστε». Είναι μια δουλειά στην οποία περισσεύει το συναίσθημα.

Το νέο, κεντρικό, Οινοποιείο μας χτίζεται το 2003 σε στρατηγικό σημείο, στην καρδιά των αμπελώνων μας. Το 2010 το συγκρότημα συμπληρώνεται με τη δημιουργία του Οινολογικού Εργαστηρίου. Πολύτιμο για την επιχείρηση αλλά και για την ευρύτερη περιοχή αφού παρέχει υπηρεσίες και συμβουλευτική σε οινοπαραγωγούς και οινοποιητικές μονάδες. Το Οινολογικό εργαστήριο των «Αμπελώνων Γιαννόπουλου» έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ωρίμανση της επιχείρησης.

Οτιδήποτε αφορά στο Οινοποιείο, νέες δραστηριότητες, δράσεις, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις θα το μαθαίνετε φίλοι μας μέσα από «τα Νέα μας», εδώ στην ιστοσελίδα των «Αμπελώνων Γιαννόπουλου».